0 (212) 855 16 15

Kurumsal

Çorap Kategorileri

Kalite Çevre iş Sağlığı Güvenliği Politikamız

DALBUDAK ÇORAP olarak ürün ve hizmet kalitesinde sürekliliğini, kar ve pazar payının arttırılmasını, müşteri memnuniyetini tanımlanmış şartlar altında en üst düzeyde tutulmasını ve her geçen gün iyileştirilmesini sağlamak, bu amaçla, müşterilerimizin isteklerini ve muhtemel beklentilerini doğru anlamak ve algılamak, istenilen özelliklerde ürünleri en uygun maliyetlerde ve şartlarda gerçekleştirmek kalite politikamızdır.


DALBUDAK ÇORAP,

  • - Ürün kalitesini mevcut müşteri istekleri ve muhtemel beklentileri doğrultusunda gerçekleştirmeyi,
  • - TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ ne her koşulda uygun davranmayı, sürekli iyileştirmeyi ve tüm çalışanların sisteme aktif olarak katılımını sağlamayı,
  • - Çalışanlarının verimliliğinin arttırılması ve mesleki bilgi ve tecrübelerinin arttırılması amacıyla iç ve dış kaynaklı eğitimlerle desteklemeyi,
  • - Üretimleri, ilk seferde istenen ve beklenen şartlarda gerçekleştirmeyi,
  • - Kalite adına sistemin verimliliğine ve etkinliğine katkıda bulunacak ve sistemi geliştirecek yatırımlardan kaçınmamayı,
  • - İş Sağlığı Güvenliği, Çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
  • - TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne uygun davranmayı kullanılan kaynakları çevreye en az etki oluşturacak şekilde kullanmayı, çevreye saygılı olmayı,
  • - TS EN OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği şartlarına her koşulda uygun davranan ve işçi güvenliğine önem veren bir kuruluş olmayı ilke edinmiştir.DALBUDAK ÇORAP üst yönetimi, yukarıda tanımlanan ilkelere bağlı kalmayı ve taahhütlerini gerçekleştirmek için işletme genelinde gerekli her türlü insan, alt yapı ve çalışma ortamına ilişkin kaynakları mevcut imkânlar çerçevesinde sağlamayı görev bilecektir.


DALBUDAK ÇORAP Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Genel Müdür

Sefa DALBUDAK
Yayın Tarih: (04.01.2010-Rev. 00)
Revizyon01:21.09.2016

Paylaş