0 (212) 855 16 15

Kamera Aydinlatma Metni

Çorap Kategorileri

Kamera Aydınlatma Metni

Dalbudak Çorap Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dalbudak Çorap Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.
tarafından hazırlanmıştır.

 

Hizmet sahamızın dış cephesinde, idari bina koridorlarında, otoparkta, yemekhanede, depoda,
üretim alanında asansör önlerinde ve güvenlik odasında olmak üzere toplam 39 adet güvenlik
kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve
kayıt işlemi idari işler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5 maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.
Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği
talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Dalbudak Çorap Sanayi Ve
Ticaret Ltd. Şti.’nin Adnan Kahveci Mahallesi Harbiye Caddesi No:28 Dalbudak
Çorap Binası-Beylikdüzü/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@dalbudakcorap.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Paylaş